Citaat van het moment:   


Arithmos begeleidt bedrijven bij het optimaliseren van het dagelijkse portfolio danwel het vernieuwen van het bestaande portfolio.

Aan deze begeleiding bij de 'optimalisering' danwel 'vernieuwing' zijn aanzienlijke voordelen verbonden. Wat dit voor u zou kunnen betekenen leggen we u graag uit in een vrijblijvend persoonlijk gesprek met één van onze account managers. De portfolio van Arithmos bestaat uit:

  • Programma-, Project- en Testmanagement
  • Systeemontwikkeling en -vernieuwing
  • Quick scan, nul-meting
  • Aanpak knelpunten
  • Workflowmanagement, ERP en MIS als vervolgstap naar 'operation excellence'

Arithmos is strict onafhankelijk en biedt transparante oplossingen met meerwaarde voor alle betrokken partijen.

Arithmos richt zich met name op de problematiek rondom operation excellence. We gebruiken daartoe naast Human Resource middelen diverse wiskundige methodieken, te denken valt aan inzet van WorkflowManagement, Supply Chain Management, Management Informatie Systemen en Enterprise Resource Planning.