Citaat van het moment:   


Richten - Inrichten - Verrichten

Uitgangspunt van Arithmos Management is dat de directie verantwoordelijk is voor het richten van het bedrijf. Met andere woorden de visie en de missie van het bedrijf dienen door de directie vastgesteld te worden. Arithmos Management kan hierin begeleiden, echter de uiteindelijke keuze voor de visie en de missie dient vanuit de directie zelf te komen. Zodra de visie en de missie bekend zijn kan begonnen worden aan het inrichten.

Het inrichten is het vaststellen van de strategie die afgeleid wordt uit de missie. Het inrichten is een activiteit die uitgevoerd wordt door de directie samen met (een deel van) de uitvoerenden. Zodra de strategie duidelijk is kan begonnen worden met verrichten.

Het verrichten betekent concreet dat de acties worden vastgesteld en belegd onder de uitvoerenden. Insteek is dat de uitvoerenden de uiteindelijke acties realiseren en dat de directie/het management team de voortgang van de acties monitoren en bewaken.