Citaat van het moment:   


Processen, taken en verantwoordelijkheden

Vaak is er een gigantische tijd en kostenbesparing te behalen door processen beter af te stemmen, te beschrijven en vast te leggen. Processen dienen echter gebruikt te worden als middel, niet als doel! Concreet betekent dit dat voor iedere procesverbetering de afweging gemaakt dient te worden in hoeverre deze beschreven en vastgelegd dient te worden. Hiervoor dient als uitgangspunt de kosten tegenover de opbrengsten genomen te worden.

Minder stress, meer efficiency.

Bewuster omgaan met werktijd, betekent minder stress. Maar wie weloverwogen bezig is met time-management wordt ook gedwongen na te denken over de structuur van het bedrijf danwel de afdeling, over de bedrijfsprocessen, over het toekennen van taken en verantwoordelijkheden, over doelstellingen enzovoorts.

Betere klantrelaties.

Klachten zijn waardevol: ze bieden klantinformatie en geven een onverwacht zicht op iets wat blijkbaar niet deugt in de onderneming. Met andere woorden, klachten geven zomaar de kans om de klantrelaties en de bedrijfsvoering te verbeteren.

Taken en verantwoordelijkheden.

Het juist beleggen van taken en verantwoordelijkheden heeft als voordeel dat belangrijke zaken niet blijven liggen, dat iedereen weet waar ze aan toe zijn en dat er gewerkt kan worden naar een optimale werkverdeling.