Citaat van het moment:   


Kernproblemen

Het is van het grootste belang om het kernprobleem te identificeren. Pas zodra het probleem bekend en helder is kan er consequent aan een oplossing gewerkt worden. Daartoe zal Arithmos Management vooral focussen op het creëren van maximale helderheid in analyse, rapportages en memo's. Vervolgens zal erop gechecked worden dat daadwerkelijk alle mogelijkheden zijn opgesomd. Als afronding zal bekeken worden of het probleem zich ooit ergens anders heeft voorgedaan. Dit geeft namelijk vrij vaak een aanvullend inzicht in extra problemen die gerelateerd zijn aan het mogelijke 'schijnbare' probleem.

De lifttest.

In 30 seconden dient het probleem waaraan gewerkt wordt onder woorden gebracht te kunnen worden. Die halve minuut is nodig om met een lift naar de directieverdieping mee te reizen. Pas als die limiet niet wordt overschreden dan is het probleem tot de kern teruggebracht en ligt er een oplossing in het verschiet.

Houd overzicht.

Problemen hebben de neiging om met je aan de haal te gaan. Arithmos Management houdt het overzicht door regelmatig afstand te nemen en de zaak opnieuw te bekijken en te bespreken. Is dit nog wel het kernprobleem? Verder wordt alles vastgelegd wat langskomt, van gedachten en invallen tot gesprekken. Dit is nodig voor een goede overdracht. Het gehele proces dient bij afronding van de werkzaamehden door het zittende managementteam namelijk continue herhaalt te kunnen worden.