Citaat van het moment:   


Financiele basis als uitgangspunt

De financiën vormen de basis van het bedrijf. Zie de financiën als de knikkers van het spel. De bedrijfsvoering als het spel. Zonder knikkers is er geen spel. En dus zonder financiën is er geen basis voor de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Pure (harde) feiten vormen de bron van iedere zakelijke oplossing. De eerste stap is dus het open en bloot krijgen van processen en cijfers. Voor interpreteren, oppoetsen, verdonkermanen of een vaag 'buikgevoel' is in deze fase geen plaats.

Debiteuren- en Crediteurenbeheer is een mogelijkheid om op een snelle manier extra cashflow te genereren. Debiteuren- en Crediteurenbeheer is overigens een proces dat vraagt om een goed doordacht (en vastgelegd) plan van aanpak. De voordelen zijn legio. Het consequent benaderen van uw debiteuren en crediteuren betekent dat u mogelijke problemen tijdig kunt signaleren en dus tijdig maatregelen kunt treffen. De afschrijvingen op debiteuren zullen lager uitvallen, uw liquiditeit verbetert en door het terugdringen van het debiteurensaldo neemt het werkkapitaal toe. Goede afspraken met crediteuren hebben hetzelfde effect.

Als het probleem luidt "de winst daalt", dan dient allereerst de vraag gesteld te worden: "Waar komt die winst vandaan?". Winst is omzet minus kosten. De vervolgvragen zijn dan vanzelfsprekend: "Hoeveel (in geld) verkopen we en hebben we de omzet (per tijdseenheid) in de hand?" en "Hoeveel (in geld) geven we uit en hebben we de kosten in de hand?".

Kosten kunnen vaak gereduceerd worden door alle uitgaven onder de loep te nemen en te bepalen per item wat de daadwerkelijk toegevoegde waarde in omzet is voor het bedrijf!