Citaat van het moment:   


Arithmos hecht veel aan haar belangrijkste asset: Human Capital. Vanuit bedrijfsoogpunt is het continue van belang dat al het personeel van Arithmos zich bezighoudt met de volgende vragen.

 1. Weet ik wat er op mijn werk van mij wordt verwacht?
 2. Beschik ik over de instrumenten en materialen om mijn werk optimaal te kunnen doen?
 3. Kan ik iedere dag doen waar ik het best in ben?
 4. Heb ik afgelopen week erkenning of lof gekregen voor goed afgeleverd werk?
 5. Vindt mijn manager mij als persoon belangrijk?
 6. Wordt mijn ontwikkeling aangemoedigd?
 7. Doet mijn mening ertoe op het werk?
 8. Geeft de ondernemingsmissie mij het gevoel dat mijn werk van belang is?
 9. Zijn mijn collegas uit op kwaliteitswerk?
 10. Heb ik op het werk een beste vriend?
 11. Heb ik de afgelopen zes maanden gepraat met iemand over mijn vooruitgang?
 12. Heb ik in mijn werk voldoende kansen om te leren en te groeien?

Binnen Arithmos heerst de insteek dat getalenteerde werknemers in de eerste plaats behoefte hebben aan goede managers direct boven hen. Daaruit volgt dat de relatie met de directe manager dus meer dan welke andere factor bepalend is voor de productiviteit en verbondenheid van de werknem(st)ers.